mokėti

mokėti
mokė́ti vksm. Ar jū́s mókate di̇̀rbti kompiùteriu?

.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • mokėti — 1 mokėti, moka, ėjo 1. tr., intr. SD252, R97, K duoti pinigus ar kitokias vertybes, atlyginant už ką nors panaudotą, įsigytą, atliktą ar apsiimtą, įsipareigotą padaryti: Negaliu valioti mokėti taip brangiai J. Gėrė dieną, gėrė naktį, mokėt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokėti — 2 mokėti, moka, ėjo tr., intr. K; SD380 sugebėti ką daryti; žinoti, būti išmokusiam ko: Mes mokėsim kovoti ir dirbti, mūs jaunystės ugnis neužges V.Mozūr. Vargšelė nemok par trobą pareiti (neįtinka uošviams) Krš. Kiti moka dejuoti (be didelio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsipareigojimo mokėti už nepaimtą gamtinių dujų kiekį sutartis — statusas Aprobuotas sritis gamtinės dujos apibrėžtis Gamtinių dujų tiekimo (pirkimo–pardavimo) sutartis, kurios viena pagrindinių sąlygų yra įsipareigojimas mokėti už numatytas pirkti, bet nepaimtas gamtines dujas. Įsipareigojimo mokėti už… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • priklausanti mokėti pinigų suma — statusas T sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba ryšiai: žiūrėk – už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas (Žin., 1999, Nr. 102 2921; 2004, Nr. 124 4489) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokesnis — sm. (1) Krš, mõkesnis (1) K, Trš, Grd, Sg žr. mokestis: 1. Aš turiu daug mõkesnių atlikti KII365. Pakėlė žmonėms mokesnius M.Valanč. Jau mokesniai prieina mokėti J.Jabl. Nenukąsi kąsnelio doro, vis laikyk mokesniams Lkž. Pyliavas pilti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmokėti — 1 išmokėti 1. tr., intr. R50, K sumokėti už ką: Algas išmokėti BŽ78. Šmotą pinigų išmokėjau J. Dabar sakyk, kuo aš tau skolingas, – išmokėsiu Ašb. Aš išmokėsiu [už nuganytus rugelius], berneli, tik nepasakyki tėveliui JD702. | Kraujais skolas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kloti — kloti, ja, jo 1. tr. SD333, R tiesti, dėti, guldyti ką ant paviršiaus: Lentas klojo ant tako Kp. Skyniau skyniau skynimėlį, klojau klojau klojimėlį Krkn. O ką kalba apynėlis, iš žemės dygdamas, iš žemės dygdamas? – Jei jūs manęs neprismeigsit, aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokestis — sm. (1), mõkestis (1) K, Vl, mokestìs sf. (3a, 3b), mokestìs, iẽs sm. (3a, 3b), mokestỹs 1. nustatyto dydžio pinigų suma, kurią piliečiai privalo mokėti valstybei: Mokesčiai reikalingi valdymo aparatui, mokykloms, ligoninėms, švietimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokus — 1 mokùs, ì adj. (4) TTŽ galintis mokėti, turintis iš ko mokėti: Šis pirkėjas mokus, anas dar mokesnis rš. Stiprėja prieštaravimas tarp gamybos augimo ir mokios paklausos mažėjimo; tai sąlygoja ekonomines krizes rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”